Sự kiện Aptus

SỰ KIỆN

Hỗ trợ truyền thông khởi nghiệp

APTUS Events có tham vọng đưa các sự kiện, thông tin về Doanh nghiệp khởi nghiệp theo từng lĩnh vực hoạt động, theo từng địa phương, khu vực, toàn quốc. Các doanh nghiệp khởi nghiệp có thể thông tin đến với khách hàng tiềm năng, các nhà đầu tư, các chuyên gia trong nước và quốc tế. Đây cũng là nơi để các bên chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và liên kết các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam.

 

Under Construction – Coming Soon

Our Key Activities

Company & Investor data provider.

Asset structuring/packaging.

Financial arrangements.

Trading platform of Aptus units and its derivaties.

Central Depository operation

Our Value Proposition

Hybrid raising fund model.

Financial Professional skills and expertise.

Management knowhow.

Networking ecosystem for sustainable development.

Blockchain technology commanding.

IT value added capabilities.

PR & Marketing online Structured products know-hows.

Stock market exit practise.

OUR HISTORY

Our Way of Success

Aptus Capital is founded in 2008 as an investment private firm. As the digital & shareing economy explotion in Vietnam, the founding partner composing of financial profession, marketing profession and ERP profession decided to turn it into a hybrid funding mechanism using DTL blockchain platform for investor to take part in Vietnam decade of fast development.

2008
Company formed

Private investment firm

2009
Investment fund

Operation

2019
Invested for Megalend

Invested for Megalend

Invested your money with real Professionals

Meet our Team of Specialists

Mr. Luu Tuong Bach - Chairman and CEO of Aptus Capital
Mr. Luu Tuong Bach - Chairman and CEO of Aptus Capital
Mr. Vo Phu Nong - Relationship Specialist
Mr. Vo Phu Nong - Relationship Specialist
Mr. Nguyen Tuong Chau - Director of Media
Mr. Nguyen Tuong Chau - Director of Media
Mr. Ha Ton Vinh – Strategic Advisor
Mr. Ha Ton Vinh – Strategic Advisor