Chuyển tới nội dung

Nhà quản lý tài chính

Aptus Capital có đầy đủ các dịch vụ tài chính, hỗ trợ truyền thông để thúc đẩy doanh nghiệp của bạn hướng tới thành công bền vững. Chúng tôi cung cấp các gói dịch vụ bổ trợ sau:

  1. Tri thức vể cấu trúc tài chính, cấu trúc quỹ hỗn hợp để đáp ứng yêu cầu vốn các loại của công ty theo từng thời kỳ.
  2. Năng lực công nghệ thông tin, Internet vạn vật cho các mô hình kinh doanh đơn giản và nhóm sáng lập không có sẵn để bắt đầu khởi động dự án với chi phí hợp lý.
  3. Tham gia và đóng góp các công cụ tiếp thị tạo sức mạnh cho các công ty dự án tiếp cận thị trường đại chúng một cách nhanh nhất.
  4. Đóng góp xây dựng mạng lưới hệ sinh thái kinh doanh, bổ trợ các mối quan hệ để mang lại nguồn lực cần thiết.
  5. Tư vấn pháp lý đảm bảo các công ty dự án đi đúng hướng và an toàn lâu dài khi thành công và lớn mạnh.