Chuyển tới nội dung

Các dự án đang được các nhà đầu tư chú ý

CÔNG TY KẾT NỐI CHUỖI GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN THÔNG MINH

Thị trường bất động sản Việt Nam vẫn còn dưới mức phát triển, vô tổ chức và kém hiệu quả, bao gồm thời gian giao dịch chậm và các yếu tố quyết định định giá không hiệu quả. Nghĩa vụ vốn lớn cần thiết để tham gia vào môi trường bất động sản năng suất cao làm tha hóa nhiều cá nhân.

Tính không thực tế này phân bổ lợi nhuận cho các nhà đầu tư giàu có và các công ty đầu tư tổ chức và làm giảm tốc độ tăng trưởng của sức sống của ngành công nghiệp. Ngoài ra, thanh khoản bất động sản của il bất động sản đề xuất sự thiếu hiệu quả đáng kể cho các nhà đầu tư vì vốn bị giới hạn trong một khoảng thời gian dài.

Các nhà đầu tư nước ngoài mong muốn có cơ hội đầu tư vào tài sản bất động sản Việt Nam. Tuy nhiên, các hạn chế, quy định và các trở ngại đáng kể khác cản trở phương thức tham gia đầu tư này. Do chi phí tăng trưởng và phát triển kinh tế, phân khúc địa lý của thị trường bất động sản do đó hạn chế các nhà đầu tư vào các cơ hội khu vực và hạn chế tiếp xúc với thị trường nước ngoài ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận của các nhà đầu tư. Thời gian gần đây, Việt nam cũng đã có một số nét mới:

1. Khung pháp lý về bất động sản rất phức tạp. Tuy nhiên, nhiều quá trình đã được làm rõ:

 • Thủ tục chuẩn bị đất
 • Tài liệu đất đai.
 • Giấy phép xây dựng.
 • Cơ sở hạ tầng Kỹ thuật chấp nhận.
 • Đủ điều kiện để bán.
 • Chủ sở hữu của tài sản bất động sản.
 • Phí và chi phí quản lý liên quan đến tài sản RE.

2. Tài chính bất động sản đang tái cấu trúc, nó tạo ra một mạng lưới mối quan hệ giữa:

 • Các nhà đầu tư lớn,
 • Người bảo lãnh
 • Người mua trung gian
 • Ngân hàng
 • Nhà xây dựng
 • Chủ nhà.

Theo cấu trúc phức tạp này, thị trường bất động sản cần nhiều công nghệ tài chính hơn để tham gia và tận dụng hệ sinh thái.

3. Quá nhiều trung gian liên quan:

 • Chủ dự án
 • Môi giới
 • Ngân hàng
 • Cố vấn tài chính

Điều này gây ra thị trường không trong suốt và tăng chi phí và cần phải xem xét lại bằng cách sử dụng công nghệ Internet vạn vật  IoT.

4. Nhiều bất động sản chuyển sang tài sản bế tắc-đình trệ vì:

 • Quản lý tài chính
 • Quản lý xây dựng
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý phí và chi phí

Điều này đòi hỏi một cách tiếp cận mới và công nghệ để giải quyết.

Chuỗi kết nối giá trị thông minh bất động sản Holdings nhằm mục đích:

 1. Xây dựng một phương tiện đầu tư sáng tạo để đầu tư vào các cơ hội bất động sản
 2. Xây dựng và phát triển nền tảng ứng dụng cho toàn bộ hệ sinh thái và mở rộng bất động sản:
 • Tăng cường hợp tác giữa các công ty bất động sản
 • Giới thiệu phương pháp tài chính mới
 • Giảm chi phí bán hàng và tiếp thị
 • Tăng tính minh bạch của thị trường
 • Tăng thêm cách tiếp cận khách hàng
 • Tăng hiệu quả kinh doanh
 • Thu hút các nhà đầu tư đổi mới sáng tạo để cho ra sản phẩm mới, sản phẩm phái sinh.

 

 

 

 

 

HỆ SINH THÁI BẤT ĐỘNG SẢN THÔNG MINH EcoRealPlus

HỆ SINH THÁI BẤT ĐỘNG SẢN THÔNG MINH NHẰM MỤC ĐÍCH:
 • Xây dựng một nền tảng đầu tư sáng tạo để đánh trúng vào các cơ hội bất động sản
 • Xây dựng & phát triển nền tảng ứng dụng cho toàn bộ hệ sinh thái mở rộng bất động sản.
 • Tăng cường hợp tác giữa các công ty bất động sản trong cùng hệ sinh thái.
 • Giới thiệu phương pháp tài chính mới cho đầu tư và thoái đầu tư.
 • Giảm chi phí bán hàng và tiếp thị
 • Tăng tính minh bạch của thị trường và mở rộng thêm các kênh phân phối.
 • Tăng thêm cách tiếp cận khách hàng và nhà đầu tư cả trong và ngoài nước.
 • Tăng hiệu quả kinh doanh
 • Thu hút các nhà đầu tư đổi mới sáng tạo để cho ra sản phẩm mới, sản phẩm phái sinh.